Pályázat felfüggesztése

Értesítjük tisztelt pályázóinkat, hogy a Dél-Borsodi LEADER Egyesület, VP6-19.2.1.-20-4-17 számú Élelmiszer alapanyagú helyi termékek, hagyományos kézműves- és népművészeti termékek előállításának, piacra jutásának támogatása elnevezésű pályázati felhívása felfüggesztésre kerül!
A felfüggesztés kezdő napja: 2018.06.01
A felfüggesztéssel kapcsolatos információk elérhetők a Magyar Államkincstár oldalán Felfüggesztések menüpont alatt.

Meghívó - közgyűlés

Tisztelt Egyesületi Tag!
Tisztelettel meghívom a Dél-borsodi LEADER Egyesület közgyűlésére.
Az ülés Ideje: 2018. május 28. (hétfő) 1630
Az ülés Helye: ÁMK Kiss József Közösségi Ház és Könyvtár, Mezőcsát, Szent István út 21.

Napirendi Pontok:

 1. A Dél-borsodi LEADER Egyesület 2018-as költségvetésének megtárgyalása, elfogadása 
  Ea.: Korán István, alelnök, Molnár Varga Jánosné, pénzügyi képviselő
  docAz egyesület 2018. évi költségvetésének előkészítése
  xlsTervezet
  xlsLikviditási terv
 2. A Dél-borsodi LEADER Egyesület 2017. évi éves szakmai beszámolójának megtárgyalása
  Ea.: Balázs János, munkaszervezet vezető
  docSzakmai beszámoló
 3. A Dél-borsodi LEADER Egyesület 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznú jelentésének megtárgyalása
  Ea.: Molnár Varga Jánosné, pénzügyi referens
  docSzámviteli beszámoló
  docKiegészítő melléklet
 4. A Dél-borsodi LEADER Egyesület Felügyelő Bizottsága határozatának ismertetése
  Ea.: Siposné Horváth Anita, FEB elnök
 5. A Dél-borsodi LEADER Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégiájának módosítása
  Ea.: Balázs János, munkaszervezet vezető
  docNapirend
  pdfStartégia
 6. Tájékoztató a Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósításának aktuális állapotáról, a kérelemkezelés ütemezési tervéről
  Ea.: Balázs János, munkaszervezet vezető
  docTájékoztató
 7. A Helyi Bíráló Bizottság (HBB) jóváhagyott ügyrendjének ismertetése, HBB választásának előkészítése
  Ea.: Balázs János, munkaszervezet vezető, dr. Csikász Levente, ügyvéd
  pdfÜgyrend
 8. Tájékoztató a LEADER Térségek közötti együttműködés pályázatairól
  Ea.: Balázs János, munkaszervezet vezető
  docTájékoztató
 9. A TOP-3.2.1.-15. BO1-Önkormányzati épületek korszerűsítése - Borsod-Abaúj-Zemplén megye LEADER Helyi Akciócsoportjainak részére Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) ismertetése
  Ea.: Balázs János, munkaszervezet vezető
  pdfTájékoztató

Határozatképtelenség esetén az ismételten összehívott közgyűlés, azonos napirenddel, a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, ez alapján a közgyűlést a határozatképtelenség megállapításától számított 1 órán belül ismételten összehívom!

A napirendek fontosságára való tekintettel kérem pontos megjelenését!

Mezőcsát, 2018. május 18.

Tisztelettel:

Demeterné Nyeste Erzsébet
Dél-borsodi LEADER Egyesület elnöke

Pályázók Figyelem! Felhívás módosítások!

A Dél-borsodi LEADER Egyesület két felhívása 2018. március 8-án az alábbiak szerint módosult:

 1.  Mikrovállalkozások létrehozása, fejlesztése, partneri kapcsolataik erősítése (VP6-19.2.1-20-3.-17 kódszámú) felhívás az alábbi pontokban módosult:
  1. 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
   1. Módosításra került a második szakasz határnapja 2018. május 31-ről 2018. március 10-re (a felhívás a rendelkezésre álló forrás kimerülése miatt 2018. március 11-én felfüggesztésre került)
  2. 6.1. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája
   1. A 15. pont (Átláthatósági nyilatkozat: A támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4.pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint) - törlésre került
 2.  Új falusi- és egyéb szálláshelyek kialakítása, meglévő falusi- és egyéb szálláshelyek szolgáltatásbővítése, minőségi fejlesztését célzó beruházások és egyéb turisztikai szolgáltatásfejlesztések támogatása (VP6-19.2.1-20-5.-17 kódszámú) felhívás az alábbi pontokban módosult:
  1.  4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
   1. Módosításra került a második szakasz határnapja 2018. május 31-ről 2018. március 10-re (a felhívás a rendelkezésre álló forrás kimerülése miatt 2018. március 11-én felfüggesztésre került)
  2. - 6.1. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája
   1. A 21. pont (Átláthatósági nyilatkozat: A támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4.pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint - törlésre került