VP6-19.2.1.-20-6-17 számú helyi felhívás módosulása

Módosult a Dél-Borsodi LEADER Egyesület, VP6-19.2.1.-20-6-17 számú helyi felhívása
Felhívás címe: Települési és térségi kapcsolati hálók megerősítését szolgáló, helyi értékeket középpontba állító rendezvények, fesztiválok megrendezésének támogatása

A módosítás az alábbi pontot érinti:
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A helyi felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 37.645.890 Ft.
Jelen felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A támogatott helyi támogatási kérelmek várható száma: 16 - 18 db.

Módosult a Dél-Borsodi LEADER Egyesület, VP6-19.2.1.-20-2-17 számú helyi felhívása!

Felhívás címe: Sport-és szabadidős célú kis sportpályák létrehozása és fejlesztése

A módosítás az alábbi pontokat érinti:

$1-          4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására 2018.02.05. naptól 2019.07.31. napig van lehetőség.

További részletek itt.