A Dél-borsodi LEADER Egyesület felhívásai 2018. március 14-én az alábbiak szerint módosultak:
Civil szervezetek feladatellátásához szükséges eszközök beszerzése és kisebb volumenű beruházások támogatása című (VP6-19.2.1-20-1.-17 kódszámú) felhívás az alábbi pontokban módosult:

 • 3.3 Nem támogatható tevékenységek: használt gépek, berendezések, eszközök beszerzése pontban törlésre került: (kivéve tradícionális eszközök)
 • 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások III. A projektek megvalósításával, gépbeszerzéssel kapcsolatos elvárások: 10. Gépberuházás esetén kizárólag olyan első üzembe helyezésű, a támogatási kérelem benyújtásának évétől számított legfeljebb két éve gyártott gépek, technológiai berendezések beszerzése és beépítése támogatható, amely a támogatható tevékenység megvalósítását szolgálja Törlésre került:(kivéve tradícionális eszközbeszerzés)
 • 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások IV. Specifikus elvárások: f) pont törlésre került
 • 4.4.2. Kiválasztási kritériumok 2. Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok: b) és l) pont törlésre került
 • 5.5. Az elszámolható költségek köre: Tradícionális eszközbeszerzés pontja törlésre került
 • 6.1. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA
  • Tradícionális eszköz beszerzése esetében 1 db árajánlatot, amely árajánlat egyúttal igazolja, hogy az eszköz hordozza a megismertetni kívánt időszakban használt eszköz formai és funkcionális jellemzőit, és az árajánlat becsatolása mellett az ügyfél nyilatkozik arról, hogy az árajánlat alapján beszerzett tradícionális eszköz kereskedelmi forgalomban nem kapható - törlésre került Átláthatósági nyilatkozat: A támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4.pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint.- törlésre került
 • 3. számú melléklet Fogalomjegyzék Tradicionális eszköz: az a hagyományos, újonnan kereskedelmi forgalomban gép, eszköz, tárgy, amely a hagyományos népi kultúra, szellemi és tárgyi örökség ápolásának, bemutatásának céljából korhű formai jellegeket hordozóan és funkcionalitással készült.- törlésre került

Az alábbi felhívások esetében a 6.1 A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK listájából törlésre került az átláthatósági nyilatkozat, mert az átláthatóság a kérelem benyújtó felületen lenyilatkozható, nem szükséges mellékletben csatolni.

 • A Sport- és szabadidős célú kis sportpályák létrehozása és fejlesztése című (VP6-19.2.1-20-2.-17 kódszámú) felhívás
 • Élelmiszer alapanyagú helyi termékek, hagyományos kézműves- és népművészeti termékek előállításának, piacra jutásának támogatása fejlesztése című (VP6-19.2.1-20-4.-17 kódszámú) felhívás
 • Települési és térségi kapcsolati hálók megerősítését szolgáló, helyi értékeket középpontba állító rendezvények, fesztiválok megrendezésének támogatása című (VP6-19.2.1-20-6.-17 kódszámú) felhívás
 • Települési és térségi kapcsolati hálók megerősítését szolgáló, helyi értékeket középpontba állító ifjúsági táborok megrendezésének támogatása című (VP6-19.2.1-20-7.-17 kódszámú) felhívás
 • Települési együttműködésen alapuló, helyi értékeket középpontba állító kiadványok elkészítésének támogatása, a térség marketing fejlesztése című (VP6-19.2.1-20-8.-17 kódszámú) felhívás
 • Helyi közösség épített, kulturális és természeti örökségének bemutatását és megőrzését szolgáló tájházak, bemutató terek kialakítása című (VP6-19.2.1-20-9.-17 kódszámú)