Tisztelt Pályázók!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy megjelent a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 149/2011. (IX. 20.) számú közleménye. Megtalálható az MVH honlapján az alábbi link alatt: www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1492011

Mielőtt hozzákezdene pályázata elkészítéséhez, a következő dokumentumok alapos ismerete feltétlenül szükséges:

 • A vidékfejlesztési miniszter 76/2011. (VII.29) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER Fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről;
 • Pályázati felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER Fejezetének végrehajtásához 2011;
 • Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 149/2011. (IX. 20.) számú közleménye;
 • DBLE HACS területén meghirdetett, adott célterület részletes feltételeit tartalmazó célterület adatlap;
 • Kitöltési útmutató (segédlet) elektronikus felület használatához

 

INSTRUKCIÓK A PÁLYÁZATOK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ:

 • A PÁLYÁZAT KITÖLTÉSE, ÖSSZEÁLLÍTÁSA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL a vonatkozó Pályázati felhívást, VM rendeletet (76/2011), MVH közleményt (149/2011) és az útmutatókat.
 • ÁRAJÁNLATOK: Ha a referenciaár adott tétel esetében nem állapítható meg Gépkatalógus vagy Építési Normagyűjtemény alapján, akkor az ügyfél köteles legalább két árajánlatot csatolni az elszámolni kívánt kiadásokról. A referenciaár megállapítását szolgáló csatolandó árajánlatok kötelező formai és tartalmi követelményeit a vonatkozó VM rendelet (76/2011 4.§ (7).) és MVH közlemény (149/2011) is tartalmazza! A megadottól eltérő árajánlatok nem alkalmasak a referenciaár megállapítására, ezért nem fogadhatók el. Kérjük, hogy a pályázat tételeinek támogathatósága érdekében törekedjenek a formailag és tartamilag is megfelelő árajánlatok becsatolására! Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy vállalkozás/civil szervezet csak olyan tételről (áru v. szolgáltatás) adhat árajánlatot, ami hivatalosan szerepel a tevékenységi körében!
 • ÉPÍTÉSSEL JÁRÓ BERUHÁZÁSOK esetén mellékelni az ügyfél nevére szóló tervdokumentációt, ami a tervezett építmény jellegétől függően minimálisan tartalmazza az alaprajzo(ka)t, homlokzato(ka)t, metszete(ke)t és részletrajzo(ka)t, illetve azok méretarányos adatait, műszaki leírást. A tervdokumentációt a tervezői névjegyzékben szereplő építész-tervező ellenjegyzésével kell ellátni. Ha a beruházás építési engedélyköteles, mellékelni kell az ügyfél nevére szóló építési engedélyt, vagy ennek hiányában a hatóság igazolását az építésügyi eljárás megindításáról. Ha a beruházás nem építési engedélyköteles, mellékelni kell az illetékes építési hatóság igazolását arról, hogy az építési tevékenység nem építési engedélyköteles.
 • LEADER RENDEZVÉNY jogcím esetén a korábbiaktól eltérően a rendezvényen fellépő előadóművészek díjára vonatkozóan egy árajánlat becsatolása szükséges.
 • LEADER RENDEZVÉNY jogcím (Turisztikai vonzerőként megjelenni képes rendezvények, fesztiválok, megrendezésének és marketingjének támogatása célterület) és a LEADER térségen belüli együttműködés jogcím (Térségi kapcsolati hálók erősítését szolgáló rendezvények, táborok, előadások, konferenciák, képzések szervezése célterület) esetén fokozottan ügyeljenek az egyes tételek támogathatóságát befolyásoló belső százalékos arányok, korlátok betartására (pl.: étel- és italfogyasztás, anyagköltség, marketing, infrastruktúra, eszközbeszerzés…). Ezekről a 76/2011-es VM rendelet rendelkezik részletesen.
 • CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK:

A pályázat részét képező dokumentumokat, a további csatolandó mellékleteket a 76/2011 VM rendelet 20§ (8) pontja és a 149/2011 MVH közlemény határozza meg. Felhívjuk figyelmét, hogy az ügyfélminősítés kódjától, a jogcímtől és az igényelt támogatás összegétől függően eltérő lehet a csatolandó dokumentumok, mellékletek listája. A DBLE HACS meghirdetett célterületenként előírt további csatolandó mellékleteteket, melyek elsősorban a pályázatok értékelését, rangsorolását szolgálják (együttműködési megállapodások, projektleíró dokumentumok, rendezvény programterv). Fokozottan ügyeljen arra, hogy HBB által kiállított támogató nyilatkozat kerüljön becsatolásra, mert a dokumentum nem hiánypótoltatható!

hfsterv

hfsterv

szakmaiforum2017

szakmaiforum2017

szakmaiforum2017

szechenyi

emvapjg

belepesi

Naptár

December 2019
H K Sz Cs P Szo V
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

www.videki-elmenyek.hu

4hacs

Kiadványaink elektronikus verziói

KÉZMŰVESEK, NÉPMŰVÉSZEK DÉL-BORSODBAN

kiadvany345KIADVÁNYBEMUTATÓ MEZŐNAGYMIHÁLYON (VIDEÓ)


 KÖZÖS ÉRTÉKEINK ÚTJAIN
DÉL-BORSODBAN, ZSELICSÉGBEN,
HOMORÓD-RIKA-KÜKÜLLŐ TÉRSÉGÉBEN

kozosertekeinkKIADVÁNYBEMUTATÓ MEZŐKERESZTESEN (VIDEÓ)

 

eleven2013nepazarvminisztermak logo newikszt 2013daranyi2013

amc