Igriciben a település agrárius jellegéből adódóan hagyománya van a lótartásnak. A régi időkben a lovat elsősorban mezőgazdasági munkákhoz használták. Jelenleg is több portán van ló a faluban, mára elsősorban a lovagoltás és a kocsiztatás került előtérbe.

Mivel Igrici élővízzel, holtággal és más különösebb turisztikai attrakcióval nem rendelkezik, a falu számára a lovas kultúra kialakítása, a lovas sportok meghonosítása, továbbá az erre épülő turizmus megjelenése jelenthet kiugrási lehetőséget. Ezt ismerte fel Kislászló Csaba, aki 1999-ben egy karámot és istállót alakított ki a templom mögötti bérelt területen. Az első ló egy arab kanca volt itt, ezt követően több ló is idekerült és kiscsikók is születtek.

Kislászló Csaba álma az volt, hogy a lovagolni vágyókat esztétikus, igényes környezetben lehessen fogadni. Öt évvel ezelőtt sikerült erre a célra megvásárolni a faluban egy régi parasztházat, melyet a népies jelleg megőrzésével újítottak fel, udvarán pedig angolboxos istálló és kiszolgáló helyiség épült. Múlt évben a házzal szomszédos 0,4 hektáros telek megvásárlására és karámosítására került sor. Az új lovas udvar jellege és elrendezése a kényelmet és a vizuális élményt egyaránt szolgálja. Az istálló kialakításánál a lovak komfortérzete volt az egyik legfontosabb szempont. Jelenleg két nóniusz és a két lipicai félvér lakja az épületet.

A lovasudvar ünnepélyes átadására 2011 májusában került sor. Az eseményre meghívást kaptak mindazok, akik a térség a lovas életében aktívak, versenyek szervezésében érintettek. A jelen lévők megemlékeztek Kuli Sándorról, a mezőcsáti lovas szakosztály egykori elnökéről, akinek elévülhetetlen érdemei vannak a lovas versenyek szervezése és a közösség összetartása terén, továbbá Czinege Béla kovácsmesterről, patkolókovácsról, akinek keze nyomát még sokáig őrzik az általa készített míves tárgyak.

Kislászló Csaba saját elmondása szerint az elmúlt tíz esztendőben igen sokat tanult az idősebb generációtól - Kuli Sándortól, Czinege Bélától, Nagy Istvántól, Arnóth Jánostól - a lótartás fortélyairól és a lovas versenyzésről egyaránt. Örvendetes módon mára a fiatalabb korosztályból is egyre többen fordulnak érdeklődéssel a lótartás és a lovas versenyek felé. A térség lovasainak egyik fő célkitűzése, hogy minél több verseny kerüljön megrendezésre, hozzájárulva ezzel a magyar lovas hagyományok felelevenítéséhez.

Igriciben a lovasudvar minden bizonnyal a térségi lovas élet egyik fontos színtere lesz az elkövetkező évtizedekben. A létrehozó távlati tervei között szerepel lovas táborok szervezése gyermekek részére, ami a lovas sportok népszerűsítése mellett a helyi értékek bemutatását is szolgálja majd.

MN

Image00001 Image00002 Image00003
Image00004 Image00005 Image00006
Image00007 Image00008 Image00009
Image00010 Image00011 Image00012
Image00013 Image00014 Image00015
Image00016 Image00017 Image00018
Image00019 Image00020 Image00021