DBLE Hírlevél - 2017.06.30.

 - - -
  logotemp

Hírlevél

DÉL-BORSDOI LEADER EGYESÜLET

3450 Mezőcsát, Hősök tere 24.
E-mail:mezocsat@dble.hu

 
  dblehlogo  
 

Kiegészült az Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért című felhívás dokumentációja

 

Kiegészült az elektronikus felület használatához és e-kérelem benyújtásához segítséget nyújtó felhasználói kézikönyvvel a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért” című (VP3-16.4.1-17 kódszámú) felhívás.

További részletek: https://www.palyazat.gov.hu/kiegszlt-az-egyttmkdsek-tmogatsa-a-rel-s-a-helyi-piacok-kialaktsrt-fejlesztsrt-s-promcijrt-cm-felhvs-dokumentcija

 


A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás című felhívás felfüggesztése

 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott, Széchenyi 2020 keretében megjelent „A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” című (VP2-6.1.1-16 kódszámú) felhívás vonatkozásában, a kötelezettségvállalási keret kimerülésére tekintettel, a Felhívás 4.3 pontjában foglaltak és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 53.§ (1) és (1a) bekezdése alapján az Irányító Hatóság a támogatási kérelmek benyújtásának lehetőségét 2017. július 1. napján, 00 órától felfüggeszti.

Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/a-fiatal-mezgazdasgi-termelk-szmra-nyjtott-indul-tmogats-cm-felhvs-felfggesztse

 


Megjelent a HUNG-2017 Pályázati felhívás

 

A földművelésügyi miniszter a Hungarikum Bizottság elnökeként a Magyarország 2017.évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben és a 2011. évi CXCV. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének támogatására nyílt pályázatot hirdet.

A HUNG-2017 pályázat célterületei:

  1. Helyi értékek bemutatása; helyi-, tájegységi-, megyei értékek népszerűsítése települési rendezvényhez kapcsolódóan.
  2. Települési, tájegységi értéktárak létrehozása, helyi értéktárat még nem működtető települések vonatkozásában (határon belül és külhonban)
  3. Hagyomány a divatban – viselet másként. A támogatást elnyerő tervezők által elkészített kollekciók bemutatása érdekében 2017. év végén viselet-bemutatót szervezünk.
  4. Hagyományos népi mesterségek, kihalófélben lévő szakmák továbbörökítését célzó programok, alkotótáborok szervezése

A pályázati kiírás és mellékletei megtalálhatóak a www.hungarikum.hu oldalon.

Forrás: http://www.hungarikum.hu/hu/hirek/megjelent-hung-2017-p%C3%A1ly%C3%A1zati-felh%C3%ADv%C3%A1s-0

 


Tájékoztatás a Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című felhívás kapcsán

 

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című (VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú) pályázati felhívás kapcsán felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy nem jogosult támogatási kérelmet benyújtani az, aki 2009. január 1-jét követően a kérelemben megjelölt megvalósítási hely és az adott célterülethez kapcsolódó, a felhívás 3.1 pontjában leírt tevékenység(ek) vonatkozásában uniós, illetve hazai támogatásban részesült, amennyiben a fenntartási kötelezettséget még nem teljesítette és/vagy annak időtartama a támogatási kérelem benyújtásáig még nem járt le. Amennyiben a támogatási kérelmet benyújtó 2009. január 1-jét követően már támogatást kapott valamely hazai és/vagy uniós forrásból ugyanazon megvalósítási hely tekintetében, de a jelen felhívás alapján benyújtott kérelmében megjelölt, a felhívás 3.1 pontja alapján támogatható tevékenység nem azonos a korábban már támogatott tevékenységgel, úgy a felhívás keretében jogosult támogatás elnyerésére.

Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/tjkoztats-a-helyi-termkrtkestst-szolgl-piacok-infrastrukturlis-fejlesztse-kztkeztets-fejlesztse-cm-felhvs-kapcsn

 


 

A Dél-borsodi LEADER Egyesület vidékfejlesztési szakmai fórumot tartott Mezőkeresztesen

 

2017. június 27.-én kedden, Mezőkeresztesen tartott szakmai fórumot a Dél-borsodi LEADER Egyesület. A fórum iránt nagy érdeklődés mutatkozott. A rendezvényt Majoros János, Mezőkeresztes polgármestere nyitotta meg, majd Balázs János munkaszervezet vezető tartotta meg tájékoztatóját a HFS és a 2014-2020-as LEADER intézkedésekkel kapcsolatban.


„Kürtök” Nemzetközi Találkozója

 

2017. július 7-8. között kerül megrendezésre Hejőkürtön a „Kürtök” Nemzetközi találkozója.

A programok Ünnepi szentmisével és emlékműavatással kezdődnek, majd másnap különböző versenyekkel (horgász, főző, labdarúgó) folytatódik a rendezvény. Kürt községek csapatai is bemutatkoznak. Az estét zenés programok és utcabál zárja.

Részletes program megtalálható az alábbi oldalon: http://www.dble.hu/images/stories/hirek/2017/16fnap_kurt.pdf

___________________________________________________________________

 
---

Leíratkozna? Itt megteheti.