DBLE Hírlevél - 2016.01.29.

 - - -
  logotemp

Hírlevél

DÉL-BORSDOI LEADER EGYESÜLET

3450 Mezőcsát, Hősök tere 24.
E-mail:mezocsat@dble.hu

 
 

Megjelent a Vidékfejlesztési Program 2016. évi pályázati menetrendje

Megjelent a Kormány 1012/2016. (I.20.) Korm. határozata, mely tartalmazza a Vidékfejlesztési Program 2016. évre vonatkozó pályázati menetrendjét. A határozat 1. sz. mellékletében felhívásonként közzétételre kerültek a felhívások keretösszegei, a felhívások meghirdetésének módja, a felhívás meghirdetésének tervezett ideje.

A Kormány határozat 1.sz. melléklete elérhető itt: http://www.dble.hu/images/stories/hirek/2016/vp/vfp_kerete.pdf

Az összefoglaló táblázat a január és február hónapokra vonatkozó felhívásokról elérhető itt:

http://www.dble.hu/images/stories/hirek/2016/vp/vf_felhivas.pdf

 


 

Megjelent a Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című felhívás

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című (TOP-1.2.1-15 kódszámú) felhívás.

A felhívás célja térségi szintű, turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus turisztikai fejlesztések támogatása. Ennek keretében a helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítására, fejlesztésére nyílik lehetőség a térség gazdaságának diverzifikációja, a helyi gazdaság élénkítése és a foglalkoztatás növelése érdekében.

Az intézkedés azon fejlesztési igényekre kíván reagálni, melyek elsősorban helyi, illetve térségi jelentőségűek, nem részei országos vagy nemzetközi hálózatoknak, de a térségben, illetve helyben tartózkodási időt hosszabbító lehetőséget jelentenek, ezáltal – közvetett módon – jelentős helyi-térségi foglalkoztatás-bővítési potenciált hordoznak magukban.

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására önállóan és konzorciumvezetőként helyi önkormányzatok a megyei jogú városok önkormányzatai kivételével, helyi önkormányzatok társulásai, helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások által létrehozott gazdasági társaságok, amelyekben az önkormányzatok többségi tulajdonrésszel rendelkeznek, egyházi jogi személyek és Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek jogosultak.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg teljes költség alapon a TOP beavatkozási területén: 41 410 millió Ft.

Bővebb információ: https://www.palyazat.gov.hu/node/57503

 


Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal tájékoztatói

Tájékoztató az évenként kötelezően elvégzendő adategyeztetéshez

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal felhívja a figyelmet, hogy minden elektronikus kérelem benyújtás (az ügyfél-nyilvántartás kivételével) előfeltétele a kötelező évenként egyszeri adatellenőrzés elvégzése!Az elektronikus ügyintézési felületre belépő ügyfél vagy állandó meghatalmazottja, kamarai meghatalmazottja figyelmeztető üzenetet kap arról, hogy jelenleg csak ügyfél-nyilvántartás keretébe tartozó kérelmet nyújthat be.

Az adatellenőrzés bármely módon való elvégzését követően (nyilatkozat, vagy módosító kérelem beküldése) a Meghatalmazás kezelés és az Ügyfél-Nyilvántartás menün kívüli menük is újra elérhetővé vállnak és benyújthatóak az elektronikus kérelmek.

Kérjük, tegyen eleget az adategyeztetésnek, hogy pályázatait elektronikusan benyújthassa!

Bővebb információ: https://www.mvh.gov.hu/-/tajekoztato-az-evenkent-kotelezoen-elvegzendo-adategyezteteshez

 


 

Indul a kötelező e-monitoring adatszolgáltatás!

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és az Európai Halászati Alap (EHA) keretében támogatásban részesült ügyfelek monitoring adatszolgáltatási időszaka a megelőző évek gyakorlatához képest korábban, már 2016. január 25-én indul. Az adatszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeiről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) a beadási időszak kezdete előtt közlemény formájában részletes tájékoztatást nyújt honlapján (www.mvh.gov.hu).

Az adatszolgáltatást 2016. március 04-ig kell teljesíteni, amelyre kizárólag elektronikus úton van lehetőség.

Bővebb információ: https://www.mvh.gov.hu/-/korabbi-idopontban-indul-a-kotelezo-e-monitoring-adatszolgaltatas-

 


 

Tervezést Koordináló Csoport ülés

A Dél-borsodi LEADER Egyesület Tervezést Koordináló Csoportja (TKCS) megtartotta második ülését 2016. január 22-én. A Dél-borsodi LEADER Akciócsoport területén jelenleg a 2014-2020-as időszak Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) előkészítési munkafolyamata zajlik. A Dél-borsodi LEADER Egyesület 2015. december 17-én benyújtotta Helyi Fejlesztési Stratégia koncepcióját az Irányító Hatósághoz, mely koncepció jelenleg bírálat alatt van, elfogadását követően egy támogató okiratot kapnak kézhez a Helyi Akciócsoportok. Az Irányító Hatóság értesítése február közepére várható.

A Tervezést Koordináló Csoport munkája során az akcióterület helyzetfeltárását, helyzetelemzését és a szükségletek beazonosítását elemezte a beérkezett projektötleteket is figyelembe véve. Az elkövetkezendő TKCS üléseken a stratégia jövőképe, célhierarchiája és az intézkedések kidolgozása lesz a fő témakör. A tervezési munkálatot figyelemmel kísérte az ülésen Tállai András, a Nemzetgazdasági Miniszter Miniszterhelyettese, Parlamenti és Adóügyekért felelős Államtitkár.

 


 

Programajánló:

2016. február 13-án szombaton kerül megrendezésre a VI. Ónodi Böllérverseny.

A teljes program megtalálható az Ónodi Böllértalálkozó Hivatalos Oldalán:

http://onodiboller.hu/

 
---

Leíratkozna?