DBLE Hírlevél - 2015.11.27.

 - - -
  logotemp

Hírlevél

DÉL-BORSDOI LEADER EGYESÜLET

3450 Mezőcsát, Hősök tere 24.
E-mail:mezocsat@dble.hu

 
 

HÍRLEVÉL 2015. november 26.

LEADER Stratégia tervezés (2014-2020)

  Tisztelt Partnerünk!

A 2014-2020-as európai uniós tervezési időszak térségünkre vonatkozó LEADER Helyi Fejlesztési Stratégiája (HFS) várhatóan az előttünk álló hónapokban fog elkészülni. A tervezési munkában a korábbiakhoz hasonlóan számítunk az Ön aktív közreműködésére, véleményformálására! A Dél-borsodi LEADER Egyesület munkaszervezete megkezdte a fejlesztési elképzelések, projektötletek gyűjtését, rendszerezését!

2015. november 10-én megjelent a Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítését támogató felhívás a LEADER Akciócsoportok számára, mely szerint a támogatási kérelmek benyújtására 2015. december 10-től 2015. december 17-ig van lehetőség. A LEADER Akciócsoportoknak egy HFS koncepciót kell az Irányító Hatóság számára elkészíteni, mely jogosultságot szerez arra, hogy a végleges stratégia elkészülhessen.

 Kérjük, hogy a vidékfejlesztés általános célrendszeréhez illeszkedő projektötletével konzultáció céljából keresse munkatársainkat központi irodánkban Mezőcsáton, vagy a térség más településein meghirdetett fogadóóráinkon és fórumainkon.

 Balázs János munkaszervezet vezető: 20/279-3929

Molnár Andrea vidékfejlesztési menedzser: 20/410-3338

Kápolnai Mariann vidékfejlesztési menedzser: 20/279-1116

__________________________________________________

 Trágyatárolók építését támogató felhívás!

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése” című (VP-5-4.1.1.6-15 kódszámú) felhívás.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5,6 milliárd forint.

A támogatást igénylő beadási időszakonként, továbbá megvalósítási helyenként csak egy támogatási kérelmet nyújthat be.

A felhívás célja, hogy az állattartó telepek megfeleljenek a trágyaelhelyezéssel kapcsolatos előírásoknak, valamint tovább csökkenjen az ágazat üvegházhatású gáz-, valamint az ammónia kibocsátása. A trágyaelhelyezés problémájának megoldása továbbá hozzájárulhat a mezőgazdasági eredetű, pontszerű nitrát szennyezések csökkentéséhez, ezáltal a felszín alatti vizek minőségének javításához, valamint a tápanyag-körforgási folyamatok és az agrotechnológiai igények összehangolásához is.

A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján standard kiválasztási eljárásrendben, szakaszos elbírálás alapján kerülnek elbírálásra, a következő támogatási kérelem benyújtási időszakok szerint ütemezve:

-        2015. december 20. - 2016. január 20.

-        2016. április 20. - 2016. május 20.

-        2016. augusztus 21. - 2016. szeptember 21.  

-        2016. december 20. – 2017. január 20.

-        2017. április 20. – 2017. május 20.

-        2017. augusztus 21. – 2017. szeptember 21.

 

Bővebb információ a Széchenyi 2020 weboldalról és Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal oldaláról érhetők el az alábbi linken:

https://www.palyazat.gov.hu/node/56751

http://www.mvh.gov.hu/fooldal/-/content/VLfqQiCLy40T/tragyatarolok-epitesere-palyazhatnak-a-termelok/maximized

______________________________________________

A Miniszterelnökség meghosszabbítja a pályázatok benyújtásának határidejét

A gazdálkodók érdekeit figyelembe véve a Miniszterelnökség meghosszabbítja az Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés és az Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása címmel megjelent pályázatok benyújtásának határidejét. A kérelmeket egységesen 2015. december 31-ig elektronikus úton küldhetik be az érintettek.

A Vidékfejlesztési Program keretében a 2014-2020 közötti uniós fejlesztési időszakban elsőként az Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés és az Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása címmel megjelent felhívásokat ismerhették meg az aktív mezőgazdasági termelők. A nagyszámú érdeklődésre, valamint a pályázati felhívások előírásainak változásaira tekintettel a Miniszterelnökség a szakmai szervezetekkel egyetértésben döntött a kérelmek benyújtási határidejének meghosszabbításáról.

Az érintettek a felhívásokra 2015. december 7. helyett, 2015. december 31-ig kizárólag elektronikus úton nyújthatják be pályázatukat az MVH felületén, a www.mvh.gov.hu weboldalon. A kötelezettségeket 2016. január 1. és 2020. december 31. között kell teljesíteni.

A felhívás részéletes megismerésében és a pályázatok leadásában a www.szechenyi2020.hu weboldal, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara gondozásában megjelent kézikönyv, valamint a területileg illetékes falugazdászok adnak részletes tájékoztatást és segítséget.

Forrás: http://www.mvh.gov.hu/fooldal/-/content/VLfqQiCLy40T/a-miniszterelnokseg-meghosszabbitja-a-palyazatok-benyujtasanak-hataridejet/maximized

 

Közgyűlést tartott a Dél-borsodi LEADER Egyesület

2015. november 19-én a Dél-borsodi LEADER Egyesület cikluszáró közgyűlést tartott Mezőcsáton, az ÁMK Közösségi Ház és Könyvtárban. Vargáné Kerékgyártó Ildikó első napirendi pontként a 2007-2013-as időszak értékelését tartotta meg, melyben összegezte az elmúlt hét év eredményeit. Az említett időszakban összesen 343 db nyertes kérelem született, mely több, mint 3 milliárd Ft fejlesztési forrást hozott a Dél-borsodi Akciócsoport területére. A munkaszervezet a pályázati ügyintézési feladatokon kívül több önként vállalt feladattal is foglalkozott, mint pl. Dél-borsod Értéktár adatbázis létrehozása, tanulmányutak szervezése, térségek közötti és nemzetközi pályázatok menedzsmentje, rendezvényeken való részvétel. Ezt követően sor került a tagozati ülésen felállított új elnökségi és felügyelő bizottsági tagok megválasztására, melyet a közgyűlés egyhangúlag elfogadott. Harmadik napirendi pontként Balázs János munkaszervezet vezető tartott tájékoztatót a Vidékfejlesztési Program pályázati lehetőségeiről és a Helyi Fejlesztési Stratégia készítésének menetéről, melyet legkésőbb 2016. április 30-ig kell a közgyűléssel elfogadtatni.

___________________________________________________________________________

Fiatalok vállalkozóvá válása országos program

A program célja aMagyarország területén új egyéni vagy mikro-vállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező fiatalok felkészítése saját vállalkozásuk indítására. Ennek érdekében a program segítséget nyújt üzleti tervük kialakításához ismeret és készségfejlesztéssel, valamint pénzügyi támogatással a jóváhagyott üzleti terv alapján indított vállalkozás induló költségeihez. A program az Ifjúsági Garancia Program keretében valósul meg, így a munkaviszonnyal és tanulói jogviszonnyal nem rendelkező fiatalok vállalkozóvá válásához nyújt segítséget.

Ki vehet részt a programban?

  • A programban 18-25 év közötti (felsőfokú végzettségű pályakezdők esetén 25-30 éves) fiatalok vehetnek részt.
  • A programba más vállalkozásban többségi üzletrésztulajdonnal (50% feletti) nem rendelkező fiatalok jelentkezhetnek
  • A jelentkező fiatalok közül azok kerülnek kiválasztásra, akik vállalkozás indításához megalapozott ötlettel, reális elképzeléssel, vállalkozói attitűd-del rendelkeznek.

Bővebb információ: http://www.vallalkozz2016.hu/

___________________________________________________________________________

 

Új felhívás a Nemzeti Együttműködési Alap keretében – „Civil szervezetek működési célú támogatása 2016.”

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított forrásból megjelent a Nemzeti Együttműködési Alap 2016. évre vonatkozó működési pályázati kiírása (NEA-16-M). Ezzel lehetőség nyílik a civil szervezetek 2016. évi működésének támogatására. A pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja el. A működési kiírás egységes szerkezetben, egy pályázati kiírás keretében jelenik meg minden kollégium tekintetében. A pályázatok beadási határideje - attól függően, hogy ki melyik kollégiumhoz pályázik - 2016. január 4-7. A szakmai programok támogatásához a pályázati kiírások meghirdetésére - a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsának döntése értelmében legalább 30 nappal a működési pályázat meghirdetése után - várhatóan 2015. december 28-án kerül sor.

A Pályázati kiírás a CIVIL.INFO.HU/WEB/NEA/PALYAZATOK oldalon érhető el.

 
---

Leíratkozna?