DBLE Hírlevél - 2015.08.31.

 - - -
  logotemp

Hírlevél

DÉL-BORSDOI LEADER EGYESÜLET

3450 Mezőcsát, Hősök tere 24.
E-mail:mezocsat@dble.hu

 
 

Figyelem, már csak néhány nap áll rendelkezésre az utolsó kifizetési kérelem benyújtására!

A Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program EMVA kifizetési kérelmekhez tartozó közlemények a 2015. február 1. – 2015. augusztus 31. közötti időszakra.

  • 21/2015. (I.23.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások kifizetésének igényléséről
  • 9/2015. (I.23.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről
  • 20/2015. (I.23.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről
  • 26/2015. (I.23.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről
  • 11/2015. (I.23.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások kifizetésének igényléséről
  • 14/2015. (I.23.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

Kifizetési kérelmet az adott jogcím vonatkozásában az MVH által kibocsátott támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfelek 2015. február 1. és 2015. augusztus 31. között elektronikus úton jogosultak benyújtani. A Kiadások a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások mértékéig számolhatók el. Felhívjuk a figyelmet a 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet, a támogatási rendelet, valamint a kifizetési kérelem benyújtására vonatkozó közlemény alapos tanulmányozására a kifizetési kérelem benyújtása előtt!


Vidékfejlesztési Program

 

Az Európai Bizottság jóváhagyta Magyarország 2014-2020-as időszakra vonatkozó vidékfejlesztési programját.

Link


LEADER Stratégia tervezés (2014-2020)

Tisztelt Partnerünk!

 A 2014-2020-as európai uniós tervezési időszak térségünkre vonatkozó LEADER Helyi Fejlesztési Stratégiája (HFS) várhatóan az előttünk álló hónapokban fog elkészülni. A tervezési munkában a korábbiakhoz hasonlóan számítunk az Ön aktív közreműködésére, véleményformálására!

A Dél-borsodi LEADER Egyesület munkaszervezete megkezdte a fejlesztési elképzelések, projektötletek gyűjtését, rendszerezését!

Kérjük, hogy a vidékfejlesztés általános célrendszeréhez illeszkedő projektötletével konzultáció céljából keresse munkatársainkat központi irodánkban Mezőcsáton, vagy a térség más településein meghirdetett fogadóóráinkon és fórumainkon.

Balázs János munkaszervezet vezető: 20/279-3929

Molnár Andrea vidékfejlesztési menedzser: 20/410-3338


Kifizetési kérelem „falubusz” pályázathoz

Értesítjük tisztelt nyertes pályázóinkat, hogy megjelent a 89/2015. (VII.29.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére (gépjárműbeszerzés) 2015-től igénybe vehető támogatások kifizetésének igényléséhez.

A kifizetési kérelmet az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül az MVH-hoz lehet benyújtani. Az ügyfél legkésőbb 2015. október 30. napjáig köteles a kifizetési kérelmet benyújtani.

Felhívjuk a figyelmet az Önellenőrzési lista alkalmazására, mely megkönnyíti a kifizetési kérelem összeállítását!


MNVH Borsod-Abaúj-Zemplén megyei területi referense

Az MNVH Borsod-Abaúj- Zemplén megyei területi felelőse továbbra is Csikász Gábor, viszont megváltozott a hivatalos e-mail elérhetősége. Kérjük, hogy a korábbi (bazmegye@nakvi.hu) e-mail cím helyett az mnvh.bazmegye@me.gov.hu elektronikus levelezési címen keressék! 


 

Mezőcsáton sült az idén adományból a megye kenyere

 A Magyarok kenyere hatodik éve tartó története egy olyan história, amelynek résztvevői egytől egyig jóakaratú emberek. Azok száma, akik a nemzeten belüli összefogás példáját adják évről évre, jelentős, sőt lassacskán felmérhetetlen; szellemiségük megtestesül minden augusztus 20-án a közös akarattal megszülető kenyérben. A Magyarok kenyerében.

Bővebben: http://www.szuperinfo.hu/mezocsaton-sul-majd-iden-adomanybol-a-megye-kenyere/2896122

 

 

 

 
---

Leíratkozna?