DBLE Hírlevél - 2015.06.26.

 - - -
  logotemp

Hírlevél

DÉL-BORSDOI LEADER EGYESÜLET

3450 Mezőcsát, Hősök tere 24.
E-mail:mezocsat@dble.hu

 
 

Figyelem, már csak 2 hónapig lehet kifizetési kérelmeket benyújtani!

A Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program EMVA kifizetési kérelmekhez tartozó közlemények a 2015. február 1. – 2015. augusztus 31. közötti időszakra.

  • 21/2015. (I.23.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások kifizetésének igényléséről
  • 9/2015. (I.23.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről
  • 20/2015. (I.23.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről
  • 26/2015. (I.23.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről
  • 11/2015. (I.23.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások kifizetésének igényléséről
  • 14/2015. (I.23.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

Kifizetési kérelmet az adott jogcím vonatkozásában az MVH által kibocsátott támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfelek 2015. február 1. és 2015. augusztus 31. között elektronikus úton jogosultak benyújtani. A Kiadások a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások mértékéig számolhatók el. Felhívjuk a figyelmet a 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet, a támogatási rendelet, valamint a kifizetési kérelem benyújtására vonatkozó közlemény alapos tanulmányozására a kifizetési kérelem benyújtása előtt!


Figyelem!

Módosultak az EMVA társfinanszírozásban megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletekben írt 2015.május 31-i projektmegvalósítási és kifizetési kérelem benyújtási határidők.

A határidők meghosszabbításáról a 23/2015. (V.29.) IH Közlemény rendelkezik.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendeletre és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.) VM rendeletre vonatkozólag

a projekt megvalósításának határideje: 2015. július 31.,

utolsó kifizetési kérelem benyújtásának határideje:2015. augusztus 31.

A határidő hosszabbítást a 28/2015. (VI.9.) MVM rendelet tartalmazza.


LEADER Stratégia tervezés (2014-2020)

Tisztelt Partnerünk!

A 2014-2020-as európai uniós tervezési időszak térségünkre vonatkozó LEADER Helyi Fejlesztési Stratégiája (HFS) várhatóan az előttünk álló hónapokban fog elkészülni. A tervezési munkában a korábbiakhoz hasonlóan számítunk az Ön aktív közreműködésére, véleményformálására!

A Dél-borsodi LEADER Egyesület munkaszervezete megkezdte a fejlesztési elképzelések, projektötletek gyűjtését, rendszerezését!

Kérjük, hogy a vidékfejlesztés általános célrendszeréhez illeszkedő projektötletével konzultáció céljából keresse munkatársainkat központi irodánkban Mezőcsáton, vagy a térség más településein meghirdetett fogadóóráinkon és fórumainkon.

Balázs János munkaszervezet vezető: 20/279-3929

Molnár Andrea vidékfejlesztési menedzser: 20/410-3338


Megvalósult beruházások

Mezőkeresztes Város kirakodó – és állatvásártér infrastrukturális fejlesztése

Mezőkeresztes Város Önkormányzata 2013 júniusában nyújtott be pályázatot az EMVA LEADER (IV. tengely) keretében a Dél-borsodi LEADER Egyesület által meghirdetett „Településképet javító és vásárhelyszínek fejlesztését célzó beruházások támogatása" intézkedésre (LEADER Közösségi célú fejlesztés jogcím). Mezőkeresztesen az 1980-as évek végéig tartottak kirakodó- és állatvásárokat. A támogatásban részesült projekt e hagyomány újjáélesztésére irányult az önkormányzati tulajdonban lévő terület célirányos fejlesztésével, aminek keretében állatorvosi épület, vizesblokk, pormentes szilárd bekötőút és kerítés épült, továbbá karámrendszer, hulladéktároló és rakodórámpa került kialakításra. Az új életre kelt vásártér a dél-borsodi térség őstermelői számára is értékesítési csatornaként funkcionál majd az elkövetkezőkben.

A jóváhagyott EMVA támogatás összege 18.123.670 Ft volt.

Bővebben itt.

 


Dél-borsod Éléskamrája

Újabb hagyományos ételrecepttel bővült Dél-borsod Éléskamrája. A szentistváni származású Antal Simonné Irénke néni meggyes kuttogó receptjének rejtelmeit osztotta meg velünk.

A sütemény hozzávalóiról és elkészítésének lépéseiről bővebben a Dél-borsodi LEADER Egyesület weboldalán olvashat.


Pályázati felhívás

Pályázat nemzetközi és/vagy országos turisztikai vonzerővel bíró kulturális, gasztronómiai rendezvények támogatására

A Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma a Nemzetgazdasági Minisztérium és az NKA felett rendelkező miniszter együttműködési megállapodása alapján pályázatot hirdet nemzetközi és/vagy országos turisztikai vonzerővel bíró kulturális, gasztronómiai rendezvények (programsorozatok/fesztiválok) támogatására.

Pályázati cél:Magyarországon megrendezendő nemzetközi és/vagy országos hatókörű turisztikai vonzerőt jelentő kulturális, gasztronómiai rendezvények (programsorozatok/fesztiválok) megvalósításának támogatása.

Támogatás mértéke:

  • az 5 millió Ft – 10 millió Ft közötti költségvetésű rendezvény esetén a rendezvény összköltségének legfeljebb 70%-a;
  • a 10 millió Ft feletti költségvetésű rendezvény esetén a rendezvény összköltségének legfeljebb 50%-a, maximum 15 millió Ft.

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2015. július 17-én éjfélig lehet.

A pályázati feltételekről részletesen. 

 
---

Leíratkozna?