DBLE Hírlevél - 2015. május

 - - -
  logotemp

Hírlevél

DÉL-BORSDOI LEADER EGYESÜLET

3450 Mezőcsát, Hősök tere 24.
E-mail:mezocsat@dble.hu

 
 

Kifizetési kérelem benyújtás 2015. február 1-től!

A Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program EMVA kifizetési kérelmekhez tartozó közlemények a 2015. február 1. – 2015. augusztus 31. közötti időszakra.

  • 21/2015. (I.23.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások kifizetésének igényléséről
  • 9/2015. (I.23.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről
  • 20/2015. (I.23.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről
  • 26/2015. (I.23.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről
  • 11/2015. (I.23.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások kifizetésének igényléséről
  • 14/2015. (I.23.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

Kifizetési kérelmet az adott jogcím vonatkozásában az MVH által kibocsátott támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfelek 2015. február 1. és 2015. augusztus 31. között elektronikus úton jogosultak benyújtani. A Kiadások a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások mértékéig számolhatók el. Felhívjuk a figyelmet a 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet, a támogatási rendelet, valamint a kifizetési kérelem benyújtására vonatkozó közlemény alapos tanulmányozására a kifizetési kérelem benyújtása előtt!


LEADER Stratégia tervezés (2014-2020)

Tisztelt Partnerünk!

A 2014-2020-as európai uniós tervezési időszak térségünkre vonatkozó LEADER Helyi Fejlesztési Stratégiája (HFS) várhatóan az előttünk álló hónapokban fog elkészülni. A tervezési munkában a korábbiakhoz hasonlóan számítunk az Ön aktív közreműködésére, véleményformálására!

A Dél-borsodi LEADER Egyesület munkaszervezete megkezdte a fejlesztési elképzelések, projektötletek gyűjtését, rendszerezését!

Kérjük, hogy a vidékfejlesztés általános célrendszeréhez illeszkedő projektötletével konzultáció céljából keresse munkatársainkat központi irodánkban Mezőcsáton, vagy a térség más településein meghirdetett fogadóóráinkon és fórumainkon.

Balázs János munkaszervezet vezető: 20/279-3929

Murányi Norbert vidékfejlesztési menedzser: 20/279-9121

Molnár Andrea vidékfejlesztési menedzser: 20/410-3338

 


Megvalósult beruházások

„Híd a Hejőmente és a Bükkalja között” Térségi kulturális, gazdasági együttműködés

Hejőbába Község Önkormányzatának kezdeményezésére, a Hejőbábai Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület, mint pályázó, a Bükkalja Mesterek Népművészeti Egyesülete, mint partner, valamint a Dél - Borsodi LEADER egyesület, mint pályázati szakértő együttműködésével az elmúlt hétvégén került sor egy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés során létrejött projekt záró rendezvényére.

Bővebben itt.

 

A szentistváni Viktória Cukrászda kínálatfejlesztése

 

Tóth András egyéni vállalkozó 2013 szeptemberében nyújtott be pályázatot az EMVA IV. tengelyének (LEADER) keretében a Dél-borsodi LEADER Egyesület tervezési területén meghirdetett „Élelmiszer alapanyagú helyi termékek, hagyományos kézműves- és népművészeti termékek előállításának, piacra jutásának támogatása" intézkedésre (EMVA LEADER Vállalkozási alapú fejlesztés). A LEADER pályázatban foglalt fejlesztés fő célja a termékpaletta bővítése volt kézműves jellegű, tradicionális szentistváni sütemények (pl.: Halacska; Kistepsis; Görhe) készítésével és azok piacra juttatásával.

Bővebben itt.

 

„Kézművesek tanodája” falusi szálláshely létrehozása és szolgáltatásfejlesztése Tiszadorogmán

 

Csizmadiáné Róth Éva 2011 novemberében nyújtott be pályázatot az EMVA IV. tengelyének (LEADER) keretében a Dél-borsodi LEADER Egyesület által meghirdetett „Alacsonyabb komfortfokozatú falusi szálláshelyek, kempingek és panziók létrehozása és fejlesztése" célterületre.

A támogatásban részesült projekt keretében Tiszadorogmán, a Petőfi Sándor utca 6. szám alatti telken a lebontott romos parasztház helyén egy népies hangvételű, tájba illő, három napraforgós komfortfokozatú, 2 szobás, 2 fürdőszobás, 6 férőhelyes falusi szálláshely került kialakításra fedett terasszal és tornáccal. A telek hátsó részén található melléképület felújításával és előtető hozzáépítésével kézműves foglalkoztató színt alakítottak ki. A pályázat magában foglalta egy honlap és 1000 db népszerűsítő szórólap elkészítését.

2013-ban a LEADER program ismételt pályázati lehetőségét kihasználva a falusi szálláshely tovább bővíthette, fejleszthette szolgáltatását.

Bővebben itt.

 


 

Belügyminisztériumi pályázati forrás

 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra.

 

Pályázati alcélok:

 

a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, (továbbiakban: intézményfejlesztés)

 

aa) Tízezer fő lakosságszámot meghaladó településeken lévő bölcsődei nevelést végző intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása

 

ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális kapacitás bővítéssel nem járó fejlesztése, felújítása,

 

ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat) épület vagy helyiség fejlesztése, felújítása

 

ad) Közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása

 

b) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása,

 

c) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása (továbbiakban: sportfejlesztés)

 

A pályázati adatlap benyújtása elektronikus úton az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen történik.

 

A pályázati adatlap lezárásának és benyújtásának határideje

 

- elektronikus feltöltés lezárása: 2015. június 9. 16:00 óra

 

- papír alapon történő benyújtás: 2015. június 10.

 

 
---

Leíratkozna?