DBLE Hírlevél - 2015. március

 - - -
  logotemp

Hírlevél

DÉL-BORSDOI LEADER EGYESÜLET

3450 Mezőcsát, Hősök tere 24.
E-mail:mezocsat@dble.hu

 
 

Kifizetési kérelem benyújtás 2015. február 1-től!

A Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program EMVA kifizetési kérelmekhez tartozó közlemények a 2015. február 1. – 2015. augusztus 31. közötti időszakra.

  • 21/2015. (I.23.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások kifizetésének igényléséről
  • 9/2015. (I.23.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről
  • 20/2015. (I.23.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről
  • 26/2015. (I.23.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről
  • 11/2015. (I.23.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások kifizetésének igényléséről
  • 14/2015. (I.23.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

Kifizetési kérelmet az adott jogcím vonatkozásában az MVH által kibocsátott támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfelek 2015. február 1. és 2015. augusztus 31. között elektronikus úton jogosultak benyújtani. A Kiadások a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások mértékéig számolhatók el. Felhívjuk a figyelmet a 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet, a támogatási rendelet, valamint a kifizetési kérelem benyújtására vonatkozó közlemény alapos tanulmányozására a kifizetési kérelem benyújtása előtt!

 

Új gépjármű beszerzés önkormányzatok és civil szervezetek számára

A 6/2015. (III.13.) számú IH közlemény alapján a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére irányuló intézkedés újranyitása várható.

A megnyitásra kerülő két célterület keretében támogatás vehető igénybe új és már meglévő falu- és tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztéséhez, a második célterület keretében pedig egyéb szociális, bűnmegelőzési és közösségi szolgáltatások fejlesztéséhez új gépjármű beszerzésének segítségével.

A benyújtási időszak kezdete: 2015. április közepe.

Kedvezményezettek köre: a települési önkormányzatokra, önkormányzati társulásokra, nemzetiségi önkormányzatokra, nonprofit szervezetekre (egyesületek, alapítványok, például polgárőr egyesületek) és egyházi jogi személyekre terjed ki.

Bővebben:http://www.dble.hu/images/stories/hirek/2015/IHk_2015_006_III_13_IHkozlemeny.pdf ________________________________________________________

LEADER Térségek közötti együttműködés

„Atyák szívét a fiaknak…..”

 Gyülekezeti Nap

Időpont: 2015. április 11.

Helyszín: Mezőcsát Református Egyházközség udvara

Belépő egy tányér házi sütemény + vetélkedő díjazásához „tombolaajándék”

Bővebben: http://www.dble.hu/images/stories/hirek/2015/gyunap15mezocsat.pdf

 Egészség Nap

Időpont: 2015. április 18. 10:00- 16:00-ig

Helyszín: Mezőcsáti Egészségfejlesztő Központ előtti parkoló

Bővebben: www.dble.hu

_____________________________________________________

Megvalósult beruházások

Raktárcsarnok építése – MEZŐFORM KFT.

A Mezőkeresztesen működő, műanyag és fémfeldolgozást végző MEZŐFORM Kft. 2009 januárjában nyújtott be pályázatot az EMVA III. tengelyének Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcímére. A pozitív elbírálásban részesült projekt keretében a kész és félkész termékek tárolására szolgáló raktárcsarnok épült a Nagymihályi út 64. szám alatti ingatlanon 341 m2 hasznos alapterületen. A csarnok megépítése a következő munkákat foglalta magában: alapozás, vasbeton szerkezetek elhelyezése, oldalfalak megépítése, tetőszerkezet kialakítása.

Bővebben itt.

Sportpálya felújítása, sporteszközök, sportfelszerelések beszerzése

A Rákóczi Sportegyesület 2011 decemberében nyújtott be pályázatot az EMVA IV. tengelyének (LEADER) keretében a Dél-borsodi LEADER Egyesület által meghirdetett Civil szervezetek eszközellátottságának és infrastrukturális feltételeinek javítása vállalt feladataikhoz kapcsolódóan célterületre (LEADER Közösségi célú fejlesztés jogcím). A támogatásban részesült projekt keretében megtörtént Tiszabábolnán, a település szélén található sportpálya fejlesztése korlátok kialakításával és labdafogó háló kihelyezésével.

Bővebben itt.

Alacsonyabb komfortfokozatú falusi szálláshely és porta kialakítása Mezőnagymihályon

Detki Józsefné 2011 novemberében nyújtott be pályázatot az EMVA IV. tengelyének (LEADER) keretében a Dél-borsodi LEADER Egyesület által meghirdetett „Alacsonyabb komfortfokozatú falusi szálláshelyek, kempingek és panziók létrehozásának és fejlesztésének támogatása” célterületre.

A pozitív elbírálásban részesült projekt keretében a Mezőnagymihályon (Rákóczi Ferenc u. 8. Hrsz.: 577) található két szobás régi tornácos lakóház és melléképületeinek felújításával egy alacsonyabb komfortfokozatú falusi szálláshelyet és bemutatóportát alakítottak ki. Az udvarban 30 fő befogadására alkalmas kerti pihenő épült beépített kemencével és főzőhellyel, továbbá sportpálya, gyógynövényes parcellák és kerti pihenőhelyek kialakítására is sor került. A beruházás részeként megtörtént az utcafronti kerítés teljes cseréje.

Bővebben itt.

___________________________________________________________________________

SZJA 1% felajánlás- Adószám: 19334976-1-05

 Személyi jövedelemadója 1 százalékával támogassa a Dél-borsodi LEADER Egyesület térségi értékfeltáró és helyi termékeket népszerűsítő tevékenységét! Legyen Ön is értékmentő!

 
---

Leíratkozna?