DBLE Hírlevél - 2014. október

 - - -
  logotemp

Hírlevél

DÉL-BORSDOI LEADER EGYESÜLET

3450 Mezőcsát, Hősök tere 24.
E-mail:mezocsat@dble.hu

 
 

Kifizetési kérelem benyújtás 2014. augusztus 1-től!


Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program EMVA kifizetési kérelmekhez tartozó közlemények a 2014. augusztus 1 – 2014. december 31. közötti időszakra.

  • 120/2014. (VII. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások kifizetésének igényléséről
  • 118/2014. (VII. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről
  • 117/2014. (VII. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről
  • 116/2014. (VII. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről
  • 115/2014. (VII. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások kifizetésének igényléséről
  • 113/2014. (VII.22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

Kifizetési kérelmet az adott jogcím vonatkozásában az MVH által kibocsátott támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfelek 2014. augusztus 1. és 2014. december 31. között elektronikus úton jogosultak benyújtani. A Kiadások a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások mértékéig számolhatók el. Felhívjuk a figyelmet a Vhr. és a támogatási rendelet alapos tanulmányozására a kifizetési kérelem benyújtása előtt!.

 

Figyelem!
Módosultak az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek és az MVH közlemények


Megjelent a Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási
tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról. Felhívjuk tisztelt nyertes pályázóink figyelmét, hogy alaposan tanulmányozzák át a rájuk vonatkozó, jogcímhez kötődő megvalósítási határidő hosszabbításokat (2015. márc. 31.), és az utolsó kifizetési kérelem benyújtásának határidejét (2015. május 31. vagy 2015. augusztus 31.)!!! A határidők egyes jogcímeknél eltérhetnek!!!


A módosításokat az alábbi MVH Közlemények is tartalmazzák: 152/2014. (X.13.) MVH Közlemény, 159/2014. (X.13.) MVH Közlemény, 161/2014. (X.13.) MVH Közlemény, 162/2014. (X.13.) MVH Közlemény, 163/2014. (X.13.) MVH Közlemény, 164/2014. (X.13.) MVH Közlemény.

 

Megjelentek a 2014-2020-as fejlesztési időszak első felhívásai

 

2014. szeptember 11-én Magyarország kormánya aláírta a következő 7 évre szóló Partnerségi Megállapodást az Európai Bizottsággal, és ezzel formálisan kezdetét vette az új, 2014-20-as fejlesztési időszak. Az új periódus nyitányaként október 10-én kilenc új kiírás jelent meg 116,5 milliárd forintos támogatási keretösszeggel. Mivel a 2007-2013-as programozási időszak Mikrovállalkozások fejlesztése és létrehozása támogatási jogcíme nem került nevesítésre a 2014-2020 közötti Vidékfejlesztési Programban, ezért a vidéki vállalkozások a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretén belül tudnak fejlesztési forráshoz jutni.

Bővebben itt.

 

Többfunkciós kültéri közösségi tér átadása Sajószögeden

 

A 2007-2013-as fejlesztési időszak uniós vidékfejlesztési forrásból támogatott utolsó sajószögedi rendezvényét 2014. október 4-én, szombaton rendezték meg a településen. Az esti program egy többfunkciós kültéri közösségi tér kialakítására irányuló sikeres LEADER pályázat részeként, pályázati támogatásból valósult meg. A projektátadó rendezvény tárgya egy olyan közel 20 millió forint összköltségű beruházás, amelynek eredményeként a közösségi élet új színtere teremtődik meg Sajószöged központjában. A projekt keretében többek között megvalósult a művelődési ház mögötti elhanyagolt terület parkosítása, rendezése, szalonnasütő-helyek, utcabútorok kihelyezése, sétányok kialakítása, mobil színpad beszerzése.

Bővebben itt.

 

Mezőcsáti Szabadidő Központ átadása

 

Mezőcsát Város Önkormányzata ünnepélyes keretek között adta át 2014. október 10-én a legújabb Szabadidő Központot a Bacsó Béla út 10. szám alatti régi óvoda épületrészében. A beruházás Európai Uniós finanszírozásból, a Dél-borsodi LEADER Egyesület közreműködésével valósult meg 19.500.000 Ft támogatási összegből. Az épület korszerűsítése folytán nyílászáró cserére, festésre, fűtéskorszerűsítésre és szigetelésre is sor került, melyet a Jánosik és Társai Kft. végzett. Az épületrész helységei lehetőséget adnak különféle sportfoglalkozások folytatására, a településen működő civil szervezetek közösségépítő, kulturális rendezvényeinek a megtartására is.

Bővebben itt.

Kalandsziget megvalósítása Gelej településen

 

Gelej Község Önkormányzata 2012 novemberében nyújtott be pályázatot a Dél-borsodi LEADER Egyesülethez az EMVA III. tengelyének Falumegújítás- és fejlesztés jogcímére. A támogatott projekt keretében a település központjához közel eső, üresen álló területen került kialakításra a „Kalandsziget". Az 1750 négyzetméternyi terület bal oldalán játszótér, jobb oldalán sportudvar helyezkedik el. A játszótéren belül jól elkülönülnek a kisebb és a nagyobb gyermekek számára használható játékok, a homokozó asztal pedig a fogyatékkal élő gyermekek számára is biztonságosan használható. A sportudvarban 5-6 sportág gyakorlására van lehetőség.

Bővebben itt.

 

Kultúrház felújítása és pihenő sétány kialakítása Tiszavalkon

 

A Tiszavalki polgárőr Egyesület 2012 novemberében nyújtott be pályázatot a Dél-borsodi LEADER Egyesülethez az EMVA III. tengelyének Falumegújítás- és fejlesztés jogcímére. A támogatott projekt keretében megtörtént a település központjában található (Templom utca 3.) leromlott állapotú kultúrház mai kor igényeinek megfelelő felújítása akadálymentes bejutást biztosító rámpa megépítésével. Az épület mögött egy tájba illő, esztétikus pihenő sétány kialakítására került sor.

Bővebben itt.

 
---

Leíratkozna?