Az ÚMVP IH közleménye

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága közleményt adott ki a Helyi Vidékfejlesztési stratégia (HVS) felülvizsgálatáról, melyet két szakaszban kell végrehajtani. A közlemény tartalmazza a LEADER Helyi Akciócsoportjának (HACS) ezzel kapcsolatos feladatait. A Közlemény teljes szövege az alábbiakban olvasható,
A 93/2007. (VII. 29.) FVM rendelet, valamint a 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet alapján elkészült a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) felülvizsgálatáról, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) Irányító Hatóságához (IH) történő benyújtásáról, valamint a LEADER Helyi Akciócsoport (HACS) ezzel kapcsolatos feladatairól
A HACS által a 93/2007. (VII. 29.) FVM rendelet, valamint a 147/2007. (XII.4.) FVM rendelet értelmében elkészített HVS felülvizsgálata a gazdasági, társadalmi helyzet változása, valamint a LEADER program végrehajtására vonatkozó egyéb feltételek változása, és a forrásallokációban is tükröződő célrendszer prioritásainak lehetséges módosulása miatt indokolttá vált. A HVS felülvizsgálat két szakaszból fog állni: a HVS általános részének felülvizsgálata (a továbbiakban: HVS általános felülvizsgálat), valamint a projektötlet-gyűjtésre épülő célterület tervezés (a továbbiakban: HPME katalógus kidolgozása).

Tervezett ütemezés

1. szakasz: A HACS-ok számára a HVS általános felülvizsgálatára a 2011.02.07. - 2011.03.18. közötti időszak áll rendelkezésre az alábbiak szerint.
2011.02.07. - 2011.02.20.: HVS általános felülvizsgálat indító megbeszélés. A tervezői csoport kijelölése.
2011.02.15-ig.: Projektötlet-gyűjtés és a HVS általános felülvizsgálat meghirdetése.
2011.02.15. - 2011.03.04.: Fórumok tartása. A HVS jövőképe, célkitűzései, intézkedései. Projektötlet-gyűjtés.
2011.03.07. - 2011.03.11.: HVS dokumentum véglegesítése (tervezői csoport) és jóváhagyása (HACS általi jóváhagyás).
2011. 03.16. -2011.03.18.: HVS dokumentum IH-hoz való benyújtása elektronikus formában.

2. szakasz:

Projektötletek jóváhagyása, célterület tervezés:
2011.03.11. - 2011.03.27.: Tervezői csoport és HACS döntés a beérkezett projektötletekről. HPME katalógus összeállításának megkezdése .
2011.03.28. - 2011.04.20..: HPME katalógus véglegesítés. IH egyeztetés. HPME katalógus jóváhagyása. HPME-k IIER-ben rögzítése. HPME katalógus Excel formában való benyújtása az IH-hoz
2011.04.30.: HPME katalógus megjelenése a LEADER rendelet alapján kiírt Pályázati Felhívásban.
2011.06.30. - 07.30.: LEADER pályázatok tervezett benyújtása (a LEADER rendelet hatályba lépését követő 60 napot követően)A tervezői csoport. A tervezői csoport létszáma minimum 5 fő, amelyből a közszférát képviselők száma nem haladhatja meg a 33 %-ot. A tervezői csoport további tagjai a HACS tagságából, illetve egyéb helyi vidéki szereplőkből kerülnek ki. (A tervezői csoport munkájában részt vesz a HACS munkaszervezet vezetője, annak vezetőjévé választható.)
HVS felülvizsgálat - tartalmi követelmények és konzultáció
A HVS felülvizsgálatot e Közlemény mellékleteként szereplő „Útmutató"-ban megadott struktúra alapján kell elkészíteni, Microsoft Word formátumban, amely a Vidékfejlesztési Minisztérium, az ÚMVP, valamint a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat honlapjáról letölthető. A HVS felülvizsgálattal kapcsolatos dokumentumok az ÚMVP elektronikus beszámolói felületen is kiküldésre kerülnek.
A HVS felülvizsgálat időtartama alatt az IH és az MVH folyamatos konzultációs lehetőséget biztosít, valamint a 2011.02.10. - 2011.03.04. közötti időszakban régiós szintű egyeztetéseket is szervez.
A HVS felülvizsgálat részeként elkészülő HPME-k kötelező IH-val történő egyeztetésére folyamatosan, illetve, a 2011.03.28. - 2011.04.20. közötti időszakban kerül sor.
Nyilvánosság biztosítása
A HVS felülvizsgálat indításáról az IH, az ÚMVP elektronikus beszámolói felületen tájékoztatást nyújt, valamint a felülvizsgálat indításáról az ÚMVP, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapjai is tudósítanak. A HVS felülvizsgálatról az IH külön sajtóközleményt is megjelentet.
1. Hirdetmény a HVS felülvizsgálat indításáról: 2011.02.15-ig a HACS munkaszervezete a saját honlapján, valamint a HACS területén elhelyezkedő polgármesteri hivatalokban kihelyezett hirdetményekben tájékoztatja az érintett lakosságot. A tájékoztatás minimálisan tartalmazza az e közlemény
2. mellékletében szereplő mintában feltüntetett információt.2. Internetes nyilvánosság: A HACS közzéteszi a honlapján a HVS felülvizsgálat aktuális állásáról szóló tájékoztatásokat, valamint a HVS véleményezés alatt levő aktuális szövegét, tervezett célterületeit, munkaanyagait, továbbá e-mailen biztosítja azok véleményezési lehetőségét. Az internetes nyilvánosság biztosításáról a HACS az IH számára a munkatervben meghatározott feladatkiírás szerint köteles eleget tenni.
3. Folyamatos konzultáció lehetőségének biztosítása: A HACS a HVS felülvizsgálat alatt folyamatos konzultációs lehetőséget biztosít a HACS munkaszervezet irodáiban.
4. Indító megbeszélés: A HACS által 2011.02.20-ig megtartandó HVS felülvizsgálat indító megbeszélés nyilvánosságát biztosítani kell. A tervezői csoport tagjainak megválasztására a HACS tagságának minimum 25%-ának jelenlétében kerülhet sor, a jelenlévők 50% + 1 támogatása mellett. A jelenlévő HACS tagság számának tekintetében biztosítani kell az üzleti és civil szféra (gazdasági és társadalmi partnerek) minimum 50%-os arányát.
5. HVS elfogadása, jóváhagyása: A HACS döntéshozó testülete elfogadja a felülvizsgált HVS-t és elektronikusan megküldi az ÚMVP elektronikus beszámolói felületen keresztül (az erre a célra kiküldött levél válaszaként) 2011.03.18-ig, valamint közzéteszi a HACS honlapján is.
6. Döntés a beérkezett projekt ötletekről: Legkésőbb 2011.03.27-ig a HACS tagsága dönt a beérkezett projekt ötletekről a HACS tagságának minimum 25%-ának jelenlétében, a jelenlévők 50% + 1 támogatása mellett, amelyeket ezt követően a tervezői csoport készít elő HPME szintre. A jelenlévő HACS tagság számának tekintetében biztosítani kell az üzleti és civil szféra (gazdasági és társadalmi partnerek) minimum 50%-os arányát.
7. HPME egyeztetés: A HPME-k egyeztetésére folyamatosan, illetve 2011.03.28. - 2011.04.20. között kerül sor, az IH-val és MVH-val való kötelező konzultáció keretében. A HACS által elfogadott HVS-t, a HVS felülvizsgálatának elfogadásáról szóló ülésen elkészített jegyzőkönyvet az alább felsorolt további dokumentumokkal együtt, a tervezői csoport tagjainak aláírásával ellátott nyilatkozattal, elektronikus (szkennelt) formában a HACS munkaszervezete a fentiek szerint, illetve az ÚMVP elektronikus beszámolói felületen kiküldött tájékoztatásnak megfelelően megküldi az IH részére, illetve a munkatervi beszámolójához is csatolja.
A HVS benyújtásakor benyújtandó dokumentumok:

A 2. szakaszban a HPME-k véglegesítésére irányuló egyeztetési időszakot kizárólag olyan HACS tervezői csoportjával kezdi meg az IH, amely az alábbi dokumentumok kíséretében az általános HVS-ét a fent megjelölt időpontig az IH részére elektronikus (szkennelt) formában, illetve az alábbi dokumentumok csatolásával benyújtotta!
- A HVS általános felülvizsgálat megbeszéléseinek jegyzőkönyve, jelenléti íve
- A HVS általános felülvizsgálati időszakában megtartott valamennyi lakossági fórum, tájékoztató, előadás emlékeztetője, meghívója, jelenléti íve, fotódokumentációja.
- A HVS felülvizsgálathoz beérkezett projektötletekről szóló döntésre összehívott fórum jelenléti íve, jegyzőkönyve
- Adatlap, hitelességi és felelősségvállalási nyilatkozat a HVS benyújtásához. A dokumentumokat KIZÁRÓLAG elektronikus formában a beszámoló megfelelő pontjaihoz csatolva kérjük rögzíteni.

A nyilvánosság biztosításához kötelezően használandó adatlapok, Közlemény és annak módosítása, valamint a kitöltési útmutató:

Közlemény
Útmutató
Projektötlet adatlap
Összesítő adatlap
Jelenléti ív
Jegyzőkönyv
4. Hitelességi és felelősségvállalási nyilatkozat
5. Hitelességi és felelősségvállalási nyilatkozat