A Dél-borsodi LEADER Egyesület megtartotta éves Közgyűlését

A Dél-borsodi LEADER Egyesület 2017. május 30-án tartotta meg éves közgyűlését Mezőcsáton. A Közgyűlésen többek között megtárgyalásra került az egyesület 2016. évi szakmai beszámolója, 2016. évi egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági jelentése, a Helyi Fejlesztési Stratégia módosítása, valamint rövid tájékoztató hangzott el a Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósításának az ütemezéséről.

A Közgyűlés elfogadta a Helyi Fejlesztési Stratégia módosításait az Irányító Hatóság iránymutatásainak megfelelően, amelyek az alábbi pontokat érintették: az intézkedésekben csökkentésre kerültek a tervezett források, a megvalósítás időintervalluma módosult, a kapcsolódó kimeneti indikátorok aktualizálásra kerültek, a kötelező arculati elemek javításra kerültek, a 7.2 fejezetben pótlásra került az Irányító Hatóság kérésének megfelelően a helyi fejlesztési forrásból vállalt munkahelyek száma.

A módosított Helyi Fejlesztési Stratégia megtalálható itt.

Működési és animációs költségek támogatása

A projekt címe: Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítése, valamint a működési és animációs költségek támogatása
Kedvezményezett neve: Dél-borsodi LEADER Egyesület
A projekt azonosító száma: 1829490595
A támogatás összege: 95.207.401 Ft.
A támogatás mértéke: 100%
A projekt kezdési időpontja: 2016. június 11.
A projekt fizikai befejezésének tervezett dátuma: 2020. december 31.
A Dél-borsodi LEADER Egyesület Helyi Akciócsoport fő tevékenysége a Vidékfejlesztési Program (VP) és a többi operatív program céljaihoz illeszkedő, a helyi fejlesztési céloknak megfelelő Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) kidolgozása, megvalósítása a 2014-2020-as programozási időszakban.
Az Irányító Hatósággal (IH) kötött együttműködési megállapodás alapján az egyesület az alábbi szakmai feladatokat látja el:

 • A HFS előrehaladásának és végrehajtásának évenkénti értékelése.
 • Munkaszervezet irodájának működtetése.
 • Közreműködés a HFS végrehajtása érdekében a helyi szereplők felkészítésében, képzésében.
 • Tájékoztatási és információs tevékenység végzése.
 • A Cselekvési Tervben szereplő intézkedésekhez kapcsolódóan projekt-előkészítés végzése.
 • Ügyfélkérelmek befogadása a HFS-ben megállapított időszakban.
 • A Helyi Bíráló Bizottság (HBB) feladata a beérkezett ügyfélkérelmek értékelése, pontozása, a legjobb pontszámot elért ügyfélkérelmekről döntési lista összeállítása.
 • Az egyesület területén működő, területfejlesztési tevékenységet végző szervezettekkel, valamint a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) területi felelőseivel kapcsolattartás, szakmai együttműködés.
 • Egyéb az IH által közvetlenül a VP végrehajtása érdekében, a munkatervben meghatározott feladatok elvégzése.
 • A végső kedvezményezettek tájékoztatása érdekében rendszeresen aktualizált weboldal működtetése.

tamtabla20170613

Elfogadásra került a Helyi Fejlesztési Stratégia dokumentum

A Dél-borsodi LEADER Egyesület 2016. május 30-án közgyűlést tartott Mezőcsáton, az ÁMK Kiss József Közösségi Ház és Könyvtár kistermében. A napirendi pontok között szerepelt az egyesület 2015. évi éves szakmai beszámolójának megtárgyalása, melyet Demeterné Nyeste Erzsébet elnök adott elő. A Dél-borsodi LEADER Egyesület 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójáról és közhasznú jelentéséről Molnár Varga Jánosné, az egyesület pénzügyi referense tájékoztatta a hallgatóságot. A Dél-borsodi LEADER Egyesület Felügyelő Bizottsága határozatát Bögre Lajosné, FEB tag ismertette.

Bővebben ...

Jóváhagyásra került a Dél-borsodi LEADER Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégiája a 2014-2020 közötti programozási időszakra

Jóváhagyásra került a Dél-borsodi LEADER Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégiája a 2014-2020 közötti programozási időszakra

Kedvezményezett neve: Dél-borsodi LEADER Egyesület
Projekt címe: Helyi fejlesztési stratégiák elkészítése
A szerződött támogatás összege: 10 millió Ft.
A támogatás mértéke: 100%
A projekt befejezési dátuma: 2016. május 30.
A projekt azonosító száma: 1753263537                            

A szakmai értékelés során az Irányító Hatóság által felállított Szakmai Bizottság számára megküldött, 2014-2020 közötti programozási időszakra szóló végleges HFS-t kiválasztotta, majd az Irányító Hatóság jóváhagyta.

A Cselekvési tervben három gazdaságfejlesztési és öt szolgáltatásfejlesztési intézkedés található.

 1. Civil szervezetek feladatellátásához szükséges eszközök beszerzése és kisebb volumenű beruházások támogatása
 2. Sport- és szabadidős célú kis sportpályák létrehozása és fejlesztése
 3. Mikrovállalkozások létrehozása, fejlesztése, partneri kapcsolataik erősítése
 4. Élelmiszer alapanyagú helyi termékek, hagyományos kézműves- és népművészeti termékek előállításának, piacra jutásának támogatása
 5. Új falusi- és egyéb szálláshelyek kialakítása, meglévő falusi- és egyéb szálláshelyek szolgáltatásbővítése, minőségi fejlesztését célzó beruházások és egyéb turisztikai szolgáltatásfejlesztések, továbbá ezekhez kapcsolódó marketing tevékenységek támogatása
 6. Települési és térségi kapcsolati hálók megerősítését szolgáló, helyi értékeket középpontba állító rendezvények, fesztiválok, kiállítások és ifjúsági táborok
 7. Települési együttműködésen alapuló, helyi értékeket középpontba állító kiadványok elkészítésének támogatása, a térség marketing fejlesztése
 8. Helyi közösség épített, kulturális és természeti örökségének bemutatását és megőrzését szolgáló tájházak, bemutató terek kialakítása

További részletek: http://www.dble.hu/images/stories/hirek/2016/hvs/cster2016.pdf

A Dél-borsodi LEADER Egyesület LEADER HACS illetékességi területéhez az alábbi 37 település tartozik:

Ároktő, Berzék, Borsodivánka, Csincse, Egerlövő, Gelej, Girincs, Hejőbába, Hejőkeresztúr, Hejőkürt, Hejőpapi, Hejőszalonta,Igrici, Kesznyéten, Kiscsécs, Köröm, Mezőcsát, Mezőkeresztes, Mezőnagymihály, Mezőnyárád, Nagycsécs, Négyes, Nemesbikk, Ónod, Oszlár, Sajóhídvég, Sajóörös, Sajószöged, Szakáld, Szentistván, Tiszabábolna, Tiszadorogma, Tiszakeszi, Tiszapalkonya, Tiszatarján, Tiszavalk, Vatta.

A Dél-borsodi LEADER Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégiák megvalósításához szükséges működési és animációs tevékenységek elvégzésére igénybe vehető támogatási összege: 103 650 000 Ft. Az intézkedésekre rendelkezésre álló indikatív forráskeret: 587 350 000 Ft.

pdfDBLE HFS szakmai értékelése

pdfJóváhagyó nyilatkozat

1753263537 d fekvo vajojel nelkuli

 

Negyedik Tervezést Koordináló Csoport ülés

Megtartotta negyedik ülését a Dél-borsodi LEADER Egyesület Tervezést Koordináló Csoportja (TKCS) 2016. május 17-én. A Dél-borsodi LEADER Akciócsoport területén jelenleg a 2014-2020-as időszak Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) előkészítési munkafolyamata zajlik. A megbeszélés legfőbb témája a Helyi Fejlesztési Stratégia szükséges módosításainak megtárgyalása volt. A Dél-borsodi LEADER Egyesület megkapta a Miniszterelnökségtől az első tervezetre tett észrevételeket, melyeket a stratégiai dokumentumban átvezetett. A TKCS a módosításokat elfogadta, az intézkedéseknél egyes esetekben apróbb korrekciókat, javításokat tett a rangsorolást segítő kiválasztási kritériumoknál. Ennek megfelelően a TKCS a HFS dokumentum végleges változatát elfogadta és közgyűlési döntésre előkészítette.

 Az akciócsoport tagok a 2016. május 26-án megrendezésre kerülő közgyűlésen fogadhatják el az akciócsoport területére kidolgozott végleges Helyi Fejlesztési Stratégiát.

 img 5108 img 5110  img 5112